Hybride vermogen

Vreemd vermogen met enkele eigenschappen van eigen vermogen. Een voorbeeld is de achtergestelde lening. Hybride vermogen wordt meegeteld in het risicodragende vermogen van een onderneming en draagt daardoor bij aan verbetering van de solvabiliteit.