Groeifase

Een onderneming verkeert in een groeifase wanneer het bedrijf beduidend sneller groeit dan de markt.  Er worden 2 groeifasen onderscheiden: de vroege groeifase en de latere groei wordt aangeduid met alleen de term groeifase.

In de vroege groeifase mist de onderneming nog stabiliteit. Het aantal klanten neemt in deze fase significant toe. Het bedrijf ïnvesteert in (efficiëntere) grotere productieaantallen, marketingactiviteiten en organisatorische aanpassingen (zoals huisvesting en personeel). In deze fase passen de volgende financieringsmogelijkheden het best: informal investor (of business angel), kleinere participatiemaatschappij (of investeringsfonds), factoring of een andere direct lender gericht op groei.

In de latere groeifases heeft de onderneming al meer fundament. In een snelle groeifase wordt in de regel beperkte winst gemaakt. De organisatie heeft soms zelfs te maken met groeistuipen. De concurrentie is doorgaans sterk.
Voor de hand liggende financiering: informal investor, participatiemaatschappij, MKB beurs (NPEX), factoring, direct lender gericht op groei en bij goede balansverhoudingen en beperkte risico’s eventueel een bank.