FFF

De afkorting FFF staat voor Family, Friends en Fans en wordt gebruikt om de inner circle van de ondernemer aan te duiden: Family, Friends en Fans. Family en friends zijn duidelijk. Met fans worden aangeduid worden die geen professionele investeerder, bank, specialist of deskundige zijn. Zij investeren hun geld niet primair om het rendement, maar om het verhaal en beeld van de ondernemer en het gevoel dat zij bij de persoon van de ondernemer hebben. Ze investeren voornamelijk op basis van het vertrouwen in de ondernemer.

Next Post