Current ratio

De current ratio geeft in één getal de verhouding aan tussen de vlottende activa van een onderneming en de vlottende (korte) passiva. Financiers beschouwen een current ratio groter dan 1 als gezond, omdat dan voldoende vlottende activa aanwezig zijn om aan de verplichtingen op korte termijn kan worden voldaan.