Seminar Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

28 Maart 2023 15:00 - 18:00

Wij horen vaak van financiële adviseurs, accountants en non-bancaire financiers dat zij overtuigd zijn dat zij niet onder de Wwft vallen. Is dat echt zo?

Op het eerste gezicht lijkt het wellicht zo – als slechts artikel 1a Wwft wordt bekeken. Maar de vraag of je onder de Wwft valt, kan niet slechts beantwoord worden aan de hand van de Wwft zelf. Dat klinkt gek, maar het systeem is veel ingewikkelder en bestaat uit veel doorverwijzingen naar andere regelingen, zoals richtlijnen en definities in andere wetten, zoals de Wft, waardoor de Wwft toch van toepassing blijkt te zijn – met alle zeer ingrijpende gevolgen van dien!

Van belang is derhalve dat je weet hoe de Wwft werkt, wat de reikwijdte is en vervolgens welke verplichtingen op jou als dienstverlener van toepassing zijn.

Wat kom je te weten

  • Wat allemaal onder de definitie witwassen valt
  • Wat dit te maken heeft met uw praktijk
  • Wat de reikwijdte is van de Wwft
  • Welke verplichtingen op u van toepassing zijn (Klantprofiel opstellen, KYC etc.)
  • Welke risico’s u loopt als u er niets aan doet
  • Wat u moet doen om deze risico’s te beperken
  • Praktische tips en tricks

De opleiding is goed voor 3 Erkende PE uren voor Erkend Financieringsadviseurs MKB en accountants kunnen zelf 3 PE uren aanvragen.

Jouw investering

  • Deelnemers betalen € 195,- excl. BTW
  • Erkend Financieringsadviseurs MKB € 130,- excl. BTW

Programma

Het seminar is 28 maart bij van der Valk Breukelen van 15.00 – 17.30 uur
Sprekers
– Edith Nordmann – ACG International
– M.A. Hupkes – Hupkes Advocaten
Dagvoorzitter
Bert Duurland
Tijden
15.00 Inleiding
15.10 Wwft, relevante regelgeving en aandachtspunten. Behandeling ingestuurde vragen
16.50 Pauze
17.05 Wwft in de praktijk bij een non bancaire financier
17.20 Vragen en afsluiting
18.00 Einde